Kategorie
Kupno - sprzedaż

Formalności po sprzedaży auta

Po sprzedaży samochodu dotychczasowy właściciel musi przekazać kupującemu dowód rejestracyjny oraz jeśli była wydana – kartę pojazdu. W terminie 14 dni w firmie ubezpieczeniowej oraz w terminie 30 dni od dokonania transakcji w Wydziale Komunikacji należy zgłosić fakt zbycia pojazdu przedkładając umowę kupna-sprzedaży.

Sprzedaż a OC

Od chwili podpisania umowy mamy 14 dni, aby poinformować zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu i przekazać ubezpieczycielowi dane nowego właściciela. Trzeba pamiętać, że do momentu kiedy ubezpieczyciel nie zostanie poinformowany o fakcie sprzedaży auta, zarówno na kupującym jak i sprzedającym ciąży odpowiedzialność za opłacenie składki. Ponadto powstałe po tym terminie szkody zanim sprzedający lub kupujący poinformuje ubezpieczyciela nie obciążą już sprzedającego jednak szkoda zostanie przypisana do polisy sprzedającego, dlatego będzie musiał przedstawić dokumenty świadczące o tym, że nie jest już właścicielem.

Jeśli zamierzamy odzyskać część opłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zanim podpiszemy umowę kupna-sprzedaży powinniśmy uregulować tę sprawę z nabywcą. W terminie do 30 dni nabywca może wypowiedzieć umowę i wybrać innego ubezpieczyciela. Jeżeli kupujący będzie chciał kontynuować ubezpieczenie możemy tę kwotę albo doliczyć do ceny pojazdu albo sporządzić pismo z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC zawierające podpis nabywcy. Dokumenty dostarczamy do ubezpieczalni i czekamy na zwrot części składki.

Formalności w Urzędzie Komunikacyjnym

W terminie 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wraz z tą umową w Wydziale Komunikacji należy zgłosić fakt sprzedaży. Stanowi to nasze zabezpieczenie przed konsekwencjami popełnionych wykroczeń lub spowodowania wypadku przez nowego właściciela.

Formalności w Urzędzie Skarbowym

Po sprzedaży samochodu nabywca pojazdu dostarcza do Urzędu Skarbowego formularz PCC-3. W przypadku kiedy kupującymi są dwie osoby lub więcej należy dodatkowo złożyć formularz PCC-3A, który będzie zawierał informację o pozostałych, wymienionych w umowie kupna-sprzedaży nabywcach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *