Kategorie
Kupno - sprzedaż

Ubezpieczenie auta

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i zapewnia pokrycie skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim. Po sprzedaży auta ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela i obowiązuje do końca trwania umowy.

Obowiązkowe komunikacyjne ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne dla wszystkich osób posiadających pojazdy mechaniczne. Ubezpieczenie OC zabezpiecza kierowcę przed konsekwencjami finansowymi wyrządzonych przez niego szkód.

W przypadku sprzedaży samochodu ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela. Nabywca jednak może wypowiedzieć umowę i wybrać ofertę innego ubezpieczyciela. W sytuacji kiedy kupujący zdecyduje na kontynuowanie ubezpieczenia ubezpieczyciel może na nowo wyliczyć składkę OC.

Szkody pokrywane z ubezpieczenia OC

Zakres powstałych szkód pokrywanych z OC obejmuje osoby poszkodowane w wypadku oraz szkody na mieniu. OC dotyczy zdarzeń wynikających z pojazdu będącego się w ruchu. Ponadto są to szkody powstałe w wyniku wsiadania lub wysiadania, zatrzymania, postoju, garażowania, załadunku lub rozładunku pojazdu.

Okres obowiązywania polisy OC

Umowę ubezpieczenia OC z reguły zawiera się na 12 miesięcy. Po upływnie roku od zawarcia umowy ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na kolejne 12 miesięcy. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy składka za mijający rok nie została uregulowana w całości.

Jeśli zamierzamy zmienić ubezpieczyciela należy najpóźniej dzień przed końcem obowiązywania polisty wypowiedzieć mu umowę. Dokonanie tej czynności po tym terminie może skutkować obowiązkiem podwójnego opłacenia składki – byłemu i nowemu ubezpieczycielowi.

Kary za brak OC

Sankcje za brak OC mogą być bardzo dotkliwe. W przypadku kontroli drogowej kierowca ma obowiązek udokumentowania posiadania ubezpieczenia OC w przeciwnym razie naraża się na mandat, a jego pojazd może zostać odholowany.

Należy pamiętać o znacznie poważniejszych konsekwencjach w sytuacji spowodowania wypadku drogowego. Wiąże się to z pokryciem szkód wyrządzonych na mieniu – remont, holowanie pojazdu oraz często zdecydowanie bardziej dotkliwych szkód na osobie – leczenie, rehabilitacja, renta inwalidzka.

Wybór ubezpieczenia OC

Możemy zdecydować się na jedno konkretne towarzystwo lub sprawdzić ofertę w agencji ubezpieczeń, gdzie będzie możliwość sprawdzenia kilku propozycji różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia:

 • wybieramy najtańszą ofertę – analizujemy wysokość podstawowych składek i wysokość oferowanych zniżek
 • stabilność finansowa i wypłacalność zakładu ubezpieczeń – jeśli towarzystwo ubezpieczeń nie ma ugruntowanej pozycji na rynku może upaść, co za tym idzie ubezpieczenie przepadnie
 • wybór dodatkowych opcji w pakiecie – autocasco (pokrywa szkody wyrządzone przez nas samych), NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • sprawdzamy opinie o danym ubezpieczycielu

Dokumenty potrzebne do zakupu ubezpieczenia OC

 • prawo jazdy
 • dowód osobisty
 • dowód rejestracyjny wraz z aktualnymi badaniami technicznymi
 • ostatnie polisy przy kontynuacji ubezpieczenia
 • dokument z poprzedniego towarzystwa ubezpieczeń potwierdzający staż ubezpieczenia oraz wysokość przysługujących zniżek za bezszkodową jazdę
 • dane pozostałych osób, które będą zawarte w polisie
 • czasami dodatkowe informacje np. o producencie alarmu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *